BẢNG GIÁ SẢN PHẨM HƯƠNG RỪNG FOOD

STTTÊN SẢN PHẨMGIÁ BÁN LẺ (VNĐ)GIÁ BÁN SỈGHI CHÚ
1QUẢ MẮC MẬT150,000/KG LIÊN HỆBÁN TỐI THIỂU 500GR
2LÁ MẮC MẬT60,000/KGLIÊN HỆBÁN TỐI THIỂU 500GR
3LÁ MẮC MẬT KHÔ250,000/KGLIÊN HỆBÁN TỐI THIỂU 500GR
4MẮC KHÉN300,000/KGLIÊN HỆBÁN TỐI THIỂU 500GR
5HẠT DỔI300,000/100GRLIÊN HỆBÁN TỐI THIỂU 50GR
6HOA TIÊU500,000/KGLIÊN HỆBÁN TỐI THIỂU 500GR
7THẢO QUẢ400,000/KGLIÊN HỆBÁN TỐI THIỂU 500GR
8TIÊU LỐT190,000LIÊN HỆBÁN TỐI THIỂU 500GR
9LÁ NGUYỆT QUẾ560,000/KGLIÊN HỆBÁN TỐI THIỂU 100GR
10ĐẠI HỒI150,000/KGLIÊN HỆBÁN TỐI THIỂU 500GR
11TIỂU HỒI130,000/KGLIÊN HỆBÁN TỐI THIỂU 500GR
12ĐINH HƯƠNG420,000/KGLIÊN HỆBÁN TỐI THIỂU 500GR
Facebook Comments